Vítáme Vás na webu Zemědělsko obchodního družstva Zálší, které se zabývá zemědělskou i nezemědělskou činností

Aktuality

STĚHOVÁNÍ KANCELÁŘÍ VEDENÍ ZOD ZÁLŠÍ

Dne 25. 8. 2017 proběhlo stěhování administrativy a vedení družstva ze stávající adresy Zálší 58 do nové
administrativní budovy, adresa U Dvořiska 1733, 565 01 Choceň.
I nadále zůstává v platnosti sídlo družstva na adrese Zálší 58 z pohledu registrace družstva v Obchodním rejstříku,
takto je počítáno zachovat sídlo i do budoucna.
Telefonické spojení zůstává beze změn, telefonní čísla budou i nadále platná.

Zemědělsko obchodní družstvo Zálší bylo zapsáno do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové spis. zn. DrXXIV, vložka 2354.

© 2018 Zemědělsko obchodní družstvo Zálší.